Inlägget gjort

Ökad produktion genom biodling

I Jordbruksverkets ekobrev för juni 2010 talas det om att bina kan ge en skördeökning i raps och rybs på 10 till 20 procent. Intresset för lantbrukare har ökat. Dessutom en högre oljehalt och en säkrare mognad. Läs om biodlaren Roland Persson på SKånskan.  

Du kanske finner detta intressant?: