Inlägget gjort

Ljunghonung – inte som annan honung

Vi håller just nu på och slungar ljunghonung. En första skörd är bärgad och nu tappad på burk.  I dagarna kommer vi meddela alla våra kunder som skickat in förfrågningar på att köpa ljunghonung att det nu finns i lager.

100% Ren Ljunghonung – Ej upphettad

skillnad ljung och vanlig honungLjunghonung från Hökensås Bigårdar är 100% ren ljunghonung.

Vi slungar varsamt honungskakorna två gånger. Efter första slungningen släpper nämligen all honung som möjligen inte är ljunghonung och den mesta ljunghonungen sitter sen kvar i kakan. Kakan körs sedan genom en sjölies honungslossnare, varefter honungskakan slungas en andra gång och då släpper den resterande ljunghonungen från kakan.

Typiskt för ljunghonungen är att den är tixotropisk, segflytande och svårslungad. I honungskakan har den en bärnstensliknande färg och en skarp lukt, vilket gör ljunghonungen särskilt lätt att urskilja från andra honungssorter. Vår ljunghonung tappas direkt på burk efter slungning och har inte hettats upp. Välkommen att handla i vår webbshop.

Välkommen nya som gamla kunder att handla i vår webbshop.

 

Vill du veta mer om Ljunghonung?

God respons på Ekestens Naturprodukters Ljunghonung

Skillnad på Ljunghonung och vanlig honung

Ljunghonung v/s Manukahonung

Ljunghonung varierar i färg

Inlägget gjort

Manuka honung och svensk Ljunghonung samma effekt för hälsan

Ljunghonung, lite mörkare i färgen. Snarlik Manukahonung i medicinskt syfte. Manuka honung snarlik den svenska Ljunghonungen

I dag ökar honungens medicinska användning på grund av det tilltagande problemet med antibiotikaresistens.  I Lantbrukets Affärstidning kan du läsa att Manuka honung och Ljunghonung har samma effekt för hälsan (läs källan). Den svenska Ljunghonungen är lika bra som Manuka honung som kommer från manuka trädet. I en brittisk studie har honung visat sig kunna hämma en speciell streptokockbakterie som kan orsaka sjukdomar som halsfluss, barnsängsfeber och blodförgiftning. Manuka honung importeras främst från Nya Zeeland och Australien men nu har den svenska motsvarigheten Ljunghonung påvisats vara precis lika medicinskt verksam Tidigare har forskarna har undersökt vad som gör att honung kan ha samma effekt som antibiotika och konstaterar att det handlar om mjölksyrabakterierna som finns i biets mage. Att honung har flera hälsosamma effekter och antibakteriell effekt är välkänt.

Ljunghonung en extra verksam honung

Manuka honung säljs sedan några år i svenska hälsokostaffärer. Men enligt Tobias Olofsson (forskare) behöver man inte gå över ån efter vatten.
– Jag har själv samarbetat med de walesiska forskarna och sett deras resultat. Utifrån dem kan jag avgöra att ljunghonung är precis lika bra på att döda bakterier som manuka honung. Det är den mest medicinskt verksamma av de svenska honungssorterna säger Tobias Olsson till tidningen Hälsa.

Hälsoeffekter med Manuka och Ljunghonung

Traditionellt har honung använts vid förkylning och sårbehandling, något som får allt mer vetenskapligt stöd. Men forskningen kring honungens hälsoeffekter innefattar även andra områden.
– Några studier, framför allt på djur, tyder på att honung kan vara värdefull också för diabetiker och för att förbättra minne och sömn. Detta är områden det forskas intensivt på i dag säger Tobias Olofsson till tidningen Hälsa.

Vill du köpa honung direkt från biodlaren? Köp svensk honung på burk eller exklusiv Ljunghonung. Shop Online på Hökensås Bigårdar.Ljunghonung lik manuka honung

Skrivet i media om ljunghonung och manuka honung :

Sorthonung
Manukahonung och Ljunghonung samma effekt för hälsan

Skrivet i Media:
ALT - Ljunghonung istället för antibiotikahemsida
HälsaLjunghonung är den mest medicinskt verksamma av de svenska honungssorterna.

ALT Lundaforskare planerar att föra in svensk ljunghonung med sina hälsobringande effekter i sjukvården.

LU Forskare försöker lösa problemen med antibiotikaresistens och bidöden samtidigt

Tidningen Måbra – Honung är hur hälsosamt som helst!

 

 

Inlägget gjort

Vad är det för skillnad på ljunghonung och vanlig svensk honung?

skillnad ljung och vanlig honungHur stora är skillnaderna mellan ljunghonungen och svensk honung?

Vad består ljunghonung av?

Ljunghonungen hämtar bina från busken Ljung.  I Västra Götaland finns det gott om drag för bina, Ljungen är nämligen väl utspridd här i trakterna och är dessutom Västra Götalands landskapsblomma.Se även vad honung innehåller. För att honungen ska få ett namn efter blomsort krävs det att över 50 % av nektarn. kommer från just den blomman.

När är det säsong för ljunghonung?

Ljungbusken blommar i augusti – september, det är då första skörden av Ljunghonung kommer. Ibland blir skörden stor, ibland ingenting alls. Skörden beror på vädret.

Hur smakar ljunghonung?

Ljunghonungen är mörk till färgen och har en kraftig smak. Se även Ljunghonungen varierar i färg. I jämförelse med den vanliga honungen, så behöver du inte ta lika mycket ljunghonung i matlagning, teet eller på mackan. Den vanliga honungen är nämligen mer mildare i smaken. Ljunghonung är en delikatess för alla honungsälskare. I mataffären kan du köpa svensk blandhonung, men genom att handla direkt från biodlaren får du möjlighet att kunna testa olika sorters honung.

Är Ljunghonung lik Manukahonung?

Smaken skiljer dem åt. Men enligt forskare är Manukahonung snarlik den svenska Ljunghonungen för hälsoeffekter. Honungen sägs vara extra bra mot förkylningar. Att honung har flera hälsosamma effekter och antibakteriell effekt är välkänt. Se även honung används istället för penicillin?

Vart köper jag Ljunghonung?

Ljunghonung hittar du främst i delikatessaffärer eller köpes direkt av biodlaren. Du kan handla ljunghonung online i vår webbshop under säsong.