Öka skörden med hjälp av naturen

Publicerat av admin den

Idag finns ingen tid för biodling
För hundra år sedan fanns bisamhällen vid varje gård och torpställe. I dagens storskaliga lantbruk har man ingen tid för biodling eftersom skötseln av bin och grödor sammanfaller under sommarhalvåret. Yrkesbiodlare med hundratals samhällen har de resurser som krävs i dagens lantbruk.

Miljövänligt sätt att öka skörden
Pollinering med bin är det miljövänligaste sättet att öka skördarna inom odling. Växter lämnar inte nektar och pollen utan orsak. Genom att växterna producerar nektar får de sin fortplantning tryggad och det sker när bina söker mat i blomman. I miljontals år har naturen finslipat och anpassat bin och blommor till varandra.

520 miljoner i skördeökning enbart på raps
Biodlingsföretagarna har räknat ut att effektiv bi-pollinering kan ge Sveriges lantbrukare en ökad vinst på närmare 520 miljoner kronor på raps. Landets rapsodlingar är på runt 100.000 hektar. Med dagens rapspris på 3 kronor/kilo ger 45 % skördeökning ökad intäkt på närmare 5.200 kronor/hektar. Utan att man tar mera åkermark i anspråk eller ökar gödselgivorna.

Källa: Mynewsdesk


admin

Hökesås Bigårdar är ett lokalt företag som producerar honung från Tidaholms kommun.