Publicerad

Bekämpningsmedel slår ut bisamhällen

Flera gånger har vi publicerat artiklar om den bidöd som råder i Europa. Idag hittade vi en ett år gammal artikel från tidningen Alltomvetenskap där det finns belägg för att det är bekämpningsmedel som slår ut bisamhällena.

I snitt har vart tredje bisamhälle kollapsat och vid enskilda tillfällen har upp emot 80 procent av bina dött. Amerikanska jordbruksdepartementet skriver i en rapport att det möjligen kan vara bekämpningsmedel som är boven i dramat bakom bidöden. Så kallade neonikotinoider började användas på 1990-talet som ersättning för de kontroversiella organiska fosfaterna, och man har nu funnit en koppling mellan dessa bekämpningsmedel och en rubbning i binas immunförsvar, vilka också i extremt låga doser gjort dem mottagliga för allehanda infektionssjukdomar.

Vi ser det som positivt att det forskas på området, eftersom binas pollinering är extremt värdefullt för floran.