Publicerad

Ökad produktion genom biodling

I Jordbruksverkets ekobrev för juni 2010 talas det om att bina kan ge en skördeökning i raps och rybs på 10 till 20 procent. Intresset för lantbrukare har ökat. Dessutom en högre oljehalt och en säkrare mognad. Läs om biodlaren Roland Persson på SKånskan.