Livslängden beror på arbetsuppgift

Publicerat av admin den

Forskare i USA och Norge har upptäckt att arbetsbin som stannar kvar i kupan och sköter om larverna kan bli mycket gamla och behålla sin mentala förmåga under lång tid. De åldras relativt långsamt.

Samma arbetsbin byter efter ett tag arbetsuppgifter och börjar istället ägna sig åt födoanskaffning. Detta innebär radikal omvandling av deras inre system. Efter bara ett par veckor börjar de åldras snabbt. Deras vingar blir slitna, de tappar håret på kroppen och deras hjärnor fungerar sämre. Samt börjar få svårt att lära sig nya saker.

Forskarna ställer sig frågan vad sim skulle hända om födoanskaffarna skylle återvända till kupan och vårda larverna igen, skylle deras åldrande upphöra?

Experiment
Forskarna tog bort arbetsbina som vårdade larverna, kvar blev larver, drottning och födoanskaffarna. Experimentet skapade förvirring hos bina. Ett led i kupan hade försvunnit. Efter några dagar återvände födoanskaffarna till sina tidigare arbetsuppgifter.

Redan efter 10 dagar kunde man se att arbetsbina som återgått till vårdandet av larverna började få tillbaka sin mentala kapacitet. Deras inlärningsförmåga blev bättre liksom minnet. När forskarna granskade binas hjärnor fann de två proteiner som ändrats hos de bin som blivit unga på nytt. Ett av dessa protein finns hos människan, Prx6, känt för att motverka demenssjukdomar och alzheimer.
Det andra proteinet visar kunna skydda andra proteiner i kroppen från skador och förslitning.

Nya mediciner
Forskarna tror att upptäckten kan leda till möjligheten till att producera nya mediciner som kan dämpa åldrandet.
De påpekar samtidigt att det hela kan visa sig omöjligt eftersom de molekylära förändringarna kanske inte är möjliga för människor som är däggdjur.

Fakta
Orsaken till åldrandet tycks bestämmas av den förväntade livslängden. Djur som riskerar livet, ödar inte energi på kostsamma reparationsmekanismer.

Källa Hallansposten, vetenskap 14/7 2012

20120714-105258.jpg


admin

Hökesås Bigårdar är ett lokalt företag som producerar honung från Tidaholms kommun.