Honung – en riktig dunder för hälsan

Publicerat av admin den

Honung är hälsaHonungens 
hälsoeffekter. Världen över finns det en stark tro på att honungen har en läkande kraft. I många kulturer och historiskt sett används honung för lindring av förkylningar. De senaste åren har det forskats mycket om honung, inte minst på grund av en rådande bidöd.  Under de senaste åren har forskarna hittat bakteriedödande ämnen i honungen, men de räcker inte för att förklara hälsoeffekterna. Nyckeln har istället visat sig vara mjölksyrabakterier.

Förkylning

Honung är en gammal huskur vid förkylningsbesvär, som även fått vetenskapligt stöd. Några studier visar att den kan lindra vid hosta. Honung kan hämma tillväxten av bakterier, troligen även av virus.

Sårläkning

Honung kan används utvärtes, för hudvård och snabbare sårläkning. Den har rapporterats kunna hjälpa vid såväl brännskador som infekterade sår, på grund av sin bakteriedödande förmåga. Effekten stöds av några vetenskapliga studier.

Magbesvär

I folkmedicinen har honung använts vid olika mag-och tarmsymtom som gasbildning, magknip och förstoppning. Än saknas kliniska studier som bekräftar effekterna, men det finns teoretiska förutsättningar. En studie visar att honung har en prebiotisk effekt, alltså utgör mat åt och därmed gynnar tillväxten av nyttiga bakterier i tarmen.

Underlivsinfektioner

Även underlivskatarrer som exempelvis ger flytningar är ett område där man traditionellt använt sig av honung. Forskning visar att honungen kan hämma de bakterier och jästsvampar som orsakar infektionerna, men ännu saknas kliniska studier.

Källa: Tidningen Hälsa.

Kategorier: Huskurer - Spa

admin

Hökesås Bigårdar är ett lokalt företag som producerar honung från Tidaholms kommun.