Ge inte honung till barn under 1 år

Ge inte honung till barn under 1 år I sällsynta fall kan sporer av bakterien Clostridium botulinum finnas i honung (jordbakterier). Dessa sporer  kan orsaka en förgiftning som kallas botulism hos spädbarn, men inte hos äldre barn och vuxna. Därför avråder Livsmedelsverket från att ge honung till barn under ett Läs mer…