Årstiderna påverkar honungsskörden

Publicerat av admin den

Även på andra delar av världen påverkar årstiderna honungsskörden. I Svenska Magasinet med nyheter från Spanien kan man läsa att Honungsskörden i provinsen Málaga halverats. Precis som i Sverige var vintern lång även i Spanien. På grund av att värmen kom sent, så tog det tid innan bina började ge sig ut och leta efter nektar. Det är bara 20 procent av honungen som stannar i provinsen Málaga. Resten går på export via företag i Sevilla och Valencia till Tyskland, Danmark och Frankrike. Konkurrenser till Spanska biodlare är billig honung som kommer från Kina. Honungsnäringen i provinsen Málaga vill nu möta konkurrensen från Kina genom att kvalitetsmärka honung från provinsen som ”Miel de Málaga”.Hökensås Bigårdar, bikupor i Velinga, utanför Tidaholm

Bildtext: Hökensås Bigårdar i Velinga. Biodlaren kollar till sina kupor efter att det fallit mycket snö, vintern 2010.

Kvalitétsmärkning av svensk honung

Det finns få yrkesbiodlare i Sverige. Kanske är en faktor till det låga antal av yrkesbiodlare den svåra bedömningen av honungsskörden. Honungen är mycket beroende av årstiderna och vädret.

Precis som i Spanien är honung en bristvara i Sverige. Även här säljs mycket importerad honung från Bulgarien till exempel. I Sverige jobbar Sveriges Biodlarförbund för kvalitestämpling av honungen.  Dels finns det honungsbedömning som kontrollera att biodlarna kan behandla honung på ett riktigt sätt. Då skickar biodlarna in honungsprov som behandlas av SBR:s honungsbedömningsreglemente. Är honungen godkänt, resulteras det i att man får köpa den välkända SBR-etiketten. SBR-etiketten är därför en kvalitetsmärkning av svensk honung. På så sätt är det lätt för konsumenter att se om honungen är producerad i Sverige eller utomlands.

Läs artikeln om honungen i Spanien


admin

Hökesås Bigårdar är ett lokalt företag som producerar honung från Tidaholms kommun.