”Bidöden” Hur allvarlig är den?

Publicerat av admin den

Biodlare varnar för bidöden, som kan få förödande konsekvenser för det svenska jordbruket.

Bidöden har slagit hårdast till i USA och Kanada, men även i Afrika och Asien har flera drabbats. I Europa­ har antalet bisamhällen minskat med en tredjedel – varje år, de senaste åren. Vad bidöden beror på, vet dock inte forskarna. I Sverige pratar experterna om vinterförluster, som är det antal bisamhällen som dör under vintern på grund av kyla, foderbrist, sjukdomar och skadegörare mm. I Sverige har uppgifter om detta tagits sedan 1970. Fyra av de sju största förluståren har registrerats sedan 2002, se diagram från jordbruksverket över vinterförluster 1970-2008.

 Bin har funnits i många miljoner år på jorden, de står omtalade i både bibeln och koranen. Människan har länge använt honung men har tagit honung från vilda bin. De är livsviktiga i ekosystemet eftersom de hjälper till med pollineringen av växter. När bina besöker en blomma fastnar pollen i de fina hårstrån som täcker kroppen, pollen som de tar med sig till nästa blomma och befruktar den. Svenska lantbrukare skulle kunna dra mer nytta av binas pollinering bland annat har Biodlingsföretagarna räknat ut att effektiv bi-pollinering kan ge Sveriges lantbrukare en ökad vinst på närmare 520 miljoner kronor på raps. Bara i Sverige är binas arbete värt cirka 70 miljarder kronor om året enligt Jordbruksverkets beräkningar, och då är inte honungsproduktionen inräknad.

Nu riskerar alltså bina att dö. Vad tror ligga bakom bidöden? Det enda forskarna har lyckats ena sig om är att det är många olika samverkande orsaker som ligger bakom. De är övertygade om att den starkt kemikaliserade odlingen världen över är huvudorsaken. När forskningen inom växtområdet, vilken i huvudsak finansieras av kemibolagen, fokuserar på nya sorter som kräver kemikalieanvändning för att ge avkastning, förgiftas omgivningen allt mer. Växtsektorn har inte tagit och tar inte ansvar för det övriga ekosystemet i världen.

Samtidigt så har biodligen moderniserats, för att få ut maximal vinst från varje bisamhälle. Metoder som försvagar bina. Huvudmomenten i denna metod är drottningodling med inseminering eller konstlad parning, svärmbegränsning, vandringsbiodling och invintring på socker. Allt detta stressar och försvagar bina, vilket gör att de lättare dukar under vid påfrestningar. I Sverige tar vi all den producerade honungen och ger bina socker som vinterfoder, något de aldrig skulle äta i naturen.

Vad kan vi göra?
Övergång till ekologisk eller biodynamisk odling är det mest effektiva sättet att rädda bina. Samtidigt som det hjälper till att balansera det övriga ekosystemet för att undvika kollaps gör det att bina slipper utsättas för gifter. Dessutom föreslår ett ekonomiskt stödsystem till biodlarna kan vi också minska kravet på honungsavkastning så att bin kan hållas med mer naturliga metoder. Då skulle de kunna få behålla en del honung som vinterfoder, få möjlighet att komma i svärmstämning och själva välja sina drottningar som får para sig med så många drönare hon vill. Om vi inte gör något kommer våra träd och blommor att dö. Eller så tvingas vi göra som i Kina och själva krypa upp i träden och sköta pollineringen.

Källa Aftonbladet

Fler som skriver om Bidöden:
Jordbruksverket skriver om bidöden.
Ekot om Bekämpningsmedel kan orsaka Bidöden
Svenska Biodynamiska Föreningen, Jordbruksverket har inte grepp om bidöden
Jönköping NU, fler biodlare lösningen på bidöden
Bidöd hot mot matproduktionen


admin

Hökesås Bigårdar är ett lokalt företag som producerar honung från Tidaholms kommun.