Publicerad

Bekämpningsmedel slår ut bisamhällen

Flera gånger har vi publicerat artiklar om den bidöd som råder i Europa. Idag hittade vi en ett år gammal artikel från tidningen Alltomvetenskap där det finns belägg för att det är bekämpningsmedel som slår ut bisamhällena.

I snitt har vart tredje bisamhälle kollapsat och vid enskilda tillfällen har upp emot 80 procent av bina dött. Amerikanska jordbruksdepartementet skriver i en rapport att det möjligen kan vara bekämpningsmedel som är boven i dramat bakom bidöden. Så kallade neonikotinoider började användas på 1990-talet som ersättning för de kontroversiella organiska fosfaterna, och man har nu funnit en koppling mellan dessa bekämpningsmedel och en rubbning i binas immunförsvar, vilka också i extremt låga doser gjort dem mottagliga för allehanda infektionssjukdomar.

Vi ser det som positivt att det forskas på området, eftersom binas pollinering är extremt värdefullt för floran.

Publicerad

Bidöd är en livsmedelskris

Idagarna presenterar hemsidan “Rysslands röst” en ny artikel om bidöden. De benämner krisen som en “livsmedelskris”.

Vidare kan man läsa att “En bekräftelse på en större kris är att världens bipopulationen började minska i antal. Forskare påminner om Albert Einsteins varning: om bina dör ut, som kommer människor också att försvinna om fyra år”.

För första gången det talades om den växande livsmedelsfaran var år 2006. På sistone har Europa gått miste om en femtedel av bikolonier om året, och samma tendens har uppenbarat sig i Latinamerika och Asien. Avsaknad av bin kommer att få mänskligheten att avstå från honung, propolis (bikitt) och bigift. Men inte bara det. Vetenskapsmän bevisade att honungbi, den blygsamma insekten, förutbestämmer människans kost till en tredjedel. Därför kommer förlusterna inom livsmedel att vara som störst just inom livsmedel. Bina är ”världsmästare” i att befrukta växter. De ansvarar för citrusträd, äpplen, kaffe, kakao och en stor del av grönsaker. Sammanlagt står alla dessa kulturer för 35 procent av kalorier i människans dagliga intag, samt de flesta mineraler, vitaminer och antioxidanter.

Det forskars idagläget om bidöden. Enligt “rysslands röst” så kan dödsfaran ligga i elektromagnetisk stålning. Men det återstå att se.